„Slijedom održanih tehničkih pregleda građevina, nadležno je tijelo 4.12.2020.g. izdalo sljedeće uporabne dozvole za građevine/etape kojima je HŽ Infrastruktura bila investitor:

1.a. etapa – Izgradnja kontejnerskog terminala Brajdica,

  • Faza 1.a.2. – izgradnja spoja kolosijeka terminala na željezničku prugu, rekonstrukcija spoja kolodvora Rijeka Brajdica s lukobranom i izgradnja temelja i stupova kontaktne mreže,

1.b. etapa – Rekonstrukcija kolodvora Rijeka Brajdica,

  • Faza 1.b.1. – Rekonstrukcija kolosijeka željezničkog kolodvora Rijeka Brajdica, izgradnja objekta za smještaj SS i TK opreme i elektroenergetskog postrojenja te izvedba temelja, stupova i portala kontaktne mreže rekonstruiranog dijela kolodvora Rijeka Brajdica (građevinski dio),
  • Faza 1.b.2.1. – Izvedba kontaktne mreže u rekonstruiranom željezničkom kolodvoru Rijeka Brajdica (elektrotehnički dio – 25 kV/50 Hz),
  • Faza 1.b.3.1. – Ugradnja signalno – sigurnosnih i telekomunikacijskih uređaja na području kolodvora i tunela,
  1. etapa – Izgradnja novog izvlačnjaka
  • Faza 2. – Ugradnja izvlačnog kolosijeka, proširenje

Lučka uprava Rijeka je ishodila uporabne dozvole za sljedeće građevine/etape kojima je bila investitor:

1.b. etapa – Rekonstrukcija kolodvora Rijeka Brajdica (11.12.2020.g.),

  • Faza 1.b.2.2. izvedba kontaktne mreže na vrhovima kolosijeka kontejnerskog terminala (elektrotehnički dio – 25 kV/50 Hz),

1.b. etapa – Rekonstrukcija kolodvora Rijeka Brajdica  (privremena uporabna dozvola, 24.12.2020.g.),

  • Faza 1.b.3.2. ugradnja elemenata signalno-sigurnosnih I telekomunikacijskih uređaja na području terminala,

1.a. etapa – Izgradnja kontejnerskog terminala Brajdica (17.12.2020.g.)

  • Faza 1.a.1. Izgradnja kontejnerskog terminala Brajdica (željezničkog dijela terminala)“

Radovi na projektu rekonstrukcije i obnove postojećeg željezničkog kolodvora Rijeka Brajdica te izgradnji novog intermodalnog kontejnerskog terminala Brajdica u punom su zamahu. Partneri na provedbi projekta vrijednog 35,6 milijuna eura su HŽ Infrastruktura i Lučka uprava Rijeka, a njegovu vrijednost prepoznala je i Europska unija koja ga kroz Instrument za povezivanje Europe sufinancira u udjelu od 85%. O napretku nakon godinu dana izvođenja radova pisao je i direktno.hr.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković obišao je radove na rekonstrukciji željezničkog kolodvora Rijeka-Brajdica i izgradnji intermodalnog terminala te Klinički bolnički centar tijekom svog boravka u Rijeci. Premijer Plenković i visoki dužnosnici Vlade Republike Hrvatske najprije su obišli radove na rekonstrukciji željezničkog kolodvora Rijeka-Brajdica i izgradnji intermodalnog terminala, zajedničkog projekta Lučke uprave Rijeka i HŽ Infrastrukture. Predsjednika Vlade, Andreja Plenkovića, ministra mora, prometa i infratrukture Olega Butkovića i ostale visoke dužnosnike u riječkoj luci dočekali su predsjednik Upravnog vijeća Lučke uprave Rijeka Bojan Hlača, ravnatelj Lučke uprave Rijeka Denis Vukorepa, predsjednik Uprave HŽ Infrastruktura lvan Kršić te Wojciech Szymulewicz, izvršni direktor tvrtke Adriatic Gate Container Terminal, koncesionara na kontejnerskom terminalu Brajdica.

Više

Zbog radova u projektu „Razvoj multimodalne platforme u luci Rijeka i povezivanje s kontejnerskim terminalom Jadranska vrata“ 06. kolovoza 2018. uvedena je nova privremena regulacija prometa u ulici Riva i Ulici I. Zajca u Rijeci. Prema ugovoru sa izvođačem radova, projekt završava sredinom 2020. godine i do tada će na snazi biti nova privremena regulaciju prometa na tri lokacije: u ulici Riva i Ulici I. Zajca, u ulici Šetalište XIII divizije kod Osnovne škole Pećine i u zoni priključaka na gradilište. Na sve tri lokacije postavljena je nova prometna signalizacija o čemu su građani Rijeke i svi sudionici u prometu pravovremeno obaviješteni raznim komunikacijskim kanalima.

Više…

Dana 19. travnja 2018. godine Lučka uprava Rijeka i HŽ Infrastruktura d.o.o. potpisale su sa zajednicom ponuditelja Kolektor Koling d.o.o. i Euro-asfalt d.o.o. ugovor za izvođenje radova u projektu „Razvoj multimodalne platforme u luci Rijeka i povezivanje s kontejnerskim terminalom Jadranska vrata“. Za projekt je dodijeljeno 35.5 milijuna EUR-a (oko 267 milijuna kuna) i s 85 posto se sufinancira sredstvima Europske unije iz Instrumenta za povezivanje Europe (Connecting Europe Facility – CEF). Potporu u realizaciji projektu pruža i Grad Rijeka kroz Sporazum o uređenju međusobnih odnosa pri izvođenju radova koji su isti dan potpisali Grad Rijeka i HŽ Infrastruktura d.o.o. Taj dan Lučka uprava Rijeka je potpisala i ugovor za Tehničku pomoć u dizajnu i implementaciji Port Community System za projekt „Unaprjeđenje infrastrukture u luci Rijeka – informatički sustav lučke zajednice“ koji se također sufinancira sa 85% iz Instrumenta za povezivanje Europe (CEF): Projekt je vrijedan 1,66 milijuna eura i obuhvaća projektiranje i izgradnju jedinstvenog i standardiziranog informatičkog sustava lučke zajednice koji je kompatibilan sustavu CIMIS (Hrvatski integrirani pomorski informacijski sustav).

Više…

U sjedištu HŽ Infrastrukture 6. prosinca 2017. održano je javno otvaranje ponuda koje su pristigle u sklopu postupka javne nabave za izvođenje radova na projektu Razvoj multimodalne platforme u Luci Rijeka i povezivanje s kontejnerskim terminalom Jadranska vrata (POR2CORE-AGCT) – Rekonstrukcija željezničkog kolodvora Rijeka Brajdica i izgradnja intermodalnog kontejnerskog terminala Brajdica procijenjene vrijednosti 237 milijuna kuna (bez PDV-a).

Više…