• 11.05.2018

  Ugovor o nadzoru

  Ugovor o nadzoru je potpisan dana 11.05.2018., u Rijeci, između Naručitelja, Lučke uprave Rijeka i HŽ Infrastrukture d.o.o. te Zajednice ponuditelja koju čine INVESTINŽENJERING d.o.o. i INSTITUT IGH d.d, oboje Zagreb, Hrvatska na iznos 6.446.400,00 (iznos bez PDV-a)

 • 19.4.2018

  Ugovor o radovima

  Ugovor o radovima potpisan je 19.4.2018. u Rijeci između Naručitelja, Lučke uprave Rijeka i HŽ Infrastruktura d.o.o. te Zajednice ponuditelja koju čine Kolektor Koling d.o.o., Arkova ulica 43, 5280 Idrija, Slovenija i Euro – Asfalt d.o.o., Rajlovac b.b., 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina na iznos od 220.751.649, 34 HRK (iznos bez PDV-a). Rok za izvršenje ugovora o radovima je 24 mjeseca, a započeo je teći sa danom 30. svibnja 2018. godine.

  19.4.2018

 • 29.6.2017

  Tehnička i administrativna podrška u upravljanju i promidžbi projekta

  Tehnička i administrativna podrška u upravljanju i promidžbi projekta: ugovor (Sporazum br. 84/17 L.U.) potpisan je 29. lipnja 2017. godine između Naručitelja, Lučke uprave Rijeka i HŽ Infrastrukture d.o.o. i Pružatelja usluge, tvrtke SAFEGE d.o.o. na iznos od 3.600.800,00 HRK (iznos bez PDV-a)