Entries by klooperator

Započeli radovi na željezničkom kolodvoru Brajdica

Zbog radova u projektu „Razvoj multimodalne platforme u luci Rijeka i povezivanje s kontejnerskim terminalom Jadranska vrata“ 06. kolovoza 2018. uvedena je nova privremena regulacija prometa u ulici Riva i Ulici I. Zajca u Rijeci. Prema ugovoru sa izvođačem radova, projekt završava sredinom 2020. godine i do tada će na snazi biti nova privremena regulaciju […]

Svečano potpisivanje ugovora za razvojne projekte u Luci Rijeka

Dana 19. travnja 2018. godine Lučka uprava Rijeka i HŽ Infrastruktura d.o.o. potpisale su sa zajednicom ponuditelja Kolektor Koling d.o.o. i Euro-asfalt d.o.o. ugovor za izvođenje radova u projektu „Razvoj multimodalne platforme u luci Rijeka i povezivanje s kontejnerskim terminalom Jadranska vrata“. Za projekt je dodijeljeno 35.5 milijuna EUR-a (oko 267 milijuna kuna) i s […]

Otvorene ponude za projekt Rijeka Brajdica

U sjedištu HŽ Infrastrukture 6. prosinca 2017. održano je javno otvaranje ponuda koje su pristigle u sklopu postupka javne nabave za izvođenje radova na projektu Razvoj multimodalne platforme u Luci Rijeka i povezivanje s kontejnerskim terminalom Jadranska vrata (POR2CORE-AGCT) – Rekonstrukcija željezničkog kolodvora Rijeka Brajdica i izgradnja intermodalnog kontejnerskog terminala Brajdica procijenjene vrijednosti 237 milijuna […]