Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Instrumenta za povezivanje Europe (CEF).

Odgovornost za sadržaj ove internetske stranice snose isključivo Lučka uprava Rijeka i HŽ Infrastruktura d.o.o. Europska unija ne odgovara za informacije navedene na ovoj stranici.

Novosti

Dokumenti

Ugovor o nadzoru

Ugovor o radovima

Tehnička i administrativna podrška u upravljanju i promidžbi projekta